Magyar Nobel Béke-díjasok

Magyarok és a 2007-es Nobel Béke-díj

2007-ben a Nobel Béke-díjat fele-fele arányban megosztva kapta az Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC; Kormányközi Éghajlatváltozási Testület), valamint Albert Arnold (Al) Gore Jr.

"az ember által előidézett klímaváltozással kapcsolatos ismereteink bővítésére és ezen ismeretek terjesztésére, valamint arra tett erőfeszítéseikért, hogy lefektessék azoknak az intézkedéseknek az alapjait, amelyek a klímaváltozás ellensúlyozásához szükségesek"
("for their efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change, and to lay the foundations for the measures that are needed to counteract such change", l. a Nobel-díj hivatalos honlapját).


A Norvég Nobel Békebizottság a díjjal összefüggésben rövid közleményt bocsátott ki. Ennek nem hivatalos fordítása itt található.

Az IPCC a díjjal összefüggésben közleményt bocsátott ki. Ennek nem hivatalos fordítása itt található.

Az IPCC díjazott magyartudósai, akik a Díj odaítélését megelőző években az IPCC különböző jelentéseinek szerzői voltak (zárójelben azok az évek, amelyekben az adott személy publikált IPCC jelentésben szerepel mint szerző):

Jászay Tamás (BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, Budapest, 2001)

Nováky Béla (Szent István Egyetem, Gödöllő, 2007)

Somogyi Zoltán (Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest, 2003, 2006, EU DG Joint Research Centre, 2004-2006)

Tóth Ferenc (Corvinus Egyetem, Budapest; jelenleg Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, Bécs, 2007)

Ürge-Vorsatz Diana (Közép-Európai Egyetem, Budapest, 2007)

 

Az IPCC-ről és a klímaváltozásról itt itt olvashat.

 

A Magyar Kormány részéről a Díj odaítélését megelőző években az IPCC hazai koodinátora (National Focal Point) volt:

Dr. Faragó Tibor (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium).

A fenti tudósokon kívül lektorálással segítette az IPCC munkáját Bálint Gábor, Koppány G., valamint Zágoni Miklós is.

Lásd még az alábbi kapcsolódó híreket:

https://mta.hu/mta_hirei/tudosok-nobel-bekedija-45191/

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ghajlat-v%C3%A1ltoz%C3%A1si_Korm%C3%A1nyk%C3%B6zi_Test%C3%BClet

http://www.forestpress.hu/hu/index.php?option=content&task=view&id=9680&Itemid=2

http://fn.hir24.hu/gazdasag/2007/10/17/tobb_magyar_van_idei/

A honlapon szereplő információk helyességéért felelősséget nem vállalunk.