A MODELL-LEÍRÁS MAGYAR VERZIÓJA MÉG NINCS TELJESEN KÉSZ!!!

Összefoglaló Az erdők szénkörforgalmáról Letöltés és
installálás
A modell futtatása.
Szenáriók
Köszönet-
nyilvánítás
Hivatkozás a
modellre

CASMOFOR

verzió: 5.0

A modellről
általában
Néhány példa a modell outputjára Részletes
modell leírás
Hasznos kapcsolók Felelősség-
elhárítás
Kapcsolat

CO2 lekötés kalkulátor©

Somogyi Zoltán, 2011.
Készült az ENSZ Erdők Nemzetközi Évében,
az EU Magyar Elnöksége idején

Ez a kalkulátor a fenti menüsorral elérhető, az erdők szénkörforgalmát modellező program alapján működik, és erdők telepítésével leköthető szénmennyiség becslésére használható. A kalkulátor maga az alábbi bevezetőszöveg alatt található.

A levegőben az elmúlt évszázadok során nagy mennyiségű fölösleges CO2 és más üvegház hatású gáz halmozódott fel, és ez klímaváltozást okoz. A fölösleg keletkezésének oka a túlzott mértékű emberi tevékenység: fosszilis tüzelőanyagok égetése fűtés, közlekedés, villanyáram-termelés stb. által, de ide sorolhatjuk az erdőirtást is. Addig, amíg nem csökkentjük a tevékenységünkből fakadó kibocsátásokat, vagy - a Föld szabályozórendszeréhez hasonlóan - nem kompenzáljuk valamilyen elnyelő folyamattal, a levegő CO2-tartalmának további növekedésével, és további klímaváltozással kell szembesülnünk.

Tudományos (IPCC) és politikai (UNFCCC) egyetértés van ugyanakkor már abban, hogy a klímaváltozás katasztrofális hatásainak elkerülése érdekében a globális hőmérséklet növekedését 2 °C alatt kell tartanunk. Ehhez az IPCC szerint 2050-re 50%-kal kellene csökkenteni a globális kibocsátásokat, ezen belül a fejlett országoknak 80-95%-os (!!) csökkentést kellene vállalniuk. Egyre-másra jelennek is meg az interneten olyan kalkulátorok, amelyekkel azt lehet kiszámítani, hogy különböző módszerekkel mennyivel csökkenthetők a kibocsátások.

A kibocsátások csökkentése mellett azonban az említett feleslegnek a kezelése önmagában is problémát jelent. Ha a kibocsátásokat azonnal teljesen le is tudnánk állítani, a levegőben és a tengerekben már most is meglévő felesleg ugyanis még évtizedekig további klímaváltozást okozna. Az akár a múltban, akár a jelenben vagy a közeljövőben kibocsátott szén-dioxidnak a levegőből történő kivonása ezért szintén fontos, a klímaváltozás folyamatát akadályozó feladat.

E feladat megoldására - ahhoz, hogy elkerüljük Földünk klímájának az emberiség számára kedvezőtlen hatásainak nagy részét -, egyelőre a leghatékonyabb és legolcsóbb módszer erdők telepítése.

Adódnak azonban a kérdések: mennyi szenet lehetne lekötni erdőtelepítéssel? Ha a lehetőségeket ki is használnánk, a lekötött szén mennyisége hogyan aránylik az általunk kibocsátott szén-dioxid mennyiségéhez? Mibe kerül a szénlekötés erdőtelepítéssel?

Ezekre a kérdésekre csak az erdők bonyolult és dinamikus szénkörforgalmát leíró modellek alkalmazásával lehet választ adni. Ilyen modell a CASMOFOR is. Ennek segítségével alakítottuk ki az alábbi szénlekötési kalkulátort, amellyel azt lehet kiszámítani, hogy egységnyi területű, de fafaját, ill. a szénlekötés intenzitását szintén meghatározó ökológiai viszonyokat tekintve különböző erdőtelepítési programokkal mekkora mennyiségű szén-dioxidot lehet lekötni. Tekintettel arra, hogy e kalkulátor a maga nemében a világon is előzmény nélküli, magát a "szénlekötést" is definiálni kellett. A kalkulátor azt a különbséget számítja ki és jeleníti meg szénlekötésként, ami az adott területen a telepítés előtti, és a telepítés után beálló, egy átlaggal megjeleníthető egyensúlyi szénkészletek között számítható.

A számításokat és az eredmények értelmezését a következő lapok részletezik. További, a témával kapcsolatos általános összefoglaló található az Fűben-fában - karbon c. írásomban, mely az Erdő nélkül? c. könyvem IX. fejezetének aktuálalizált változata, valamint a témában megjelent néhány további publikációmban.


A CO2 kalkulátorral egy 1 ha nagyságú erdőtelepítés szénlekötése becsülhető. E becsléshez először válasszon forgatókönyvet az alábbi táblázatban, majd nyomja meg az alatta található "Eredmények" gombot! Az ennek hatására elvégzett becslés eredménye mellett a továbbiakban részletesen elmagyarázzuk azt is, hogy a szénlekötési kalkulátorban hogyan definiáljuk a szénlekötés mértékét. (Egy 1 ha-nál nagyobb telepítés esetén a kiszámolt szénlekötés nagyságát a telepítendő erdő nagyságával értelemszerűen szorozni kell a helyes eredmény kiszámításához.

Normál erdőgazdálkodás esetén Ha az erdőből csak a vágásforduló végén termeljük ki a fákat (ekkor időnként a fák egy része kigyérül az állományból)
Fafaj Termőhely Választás Fafaj Termőhely Választás
Kocsányos tölgy Kocsányos tölgy
közepes közepes
gyenge gyenge
Akác Akác (nem választható)
közepes
gyenge
Nemesnyár Nemesnyár (nem választható)
közepes
gyenge

A fafaj és a termőhely választása csak konkrét terület ismeretében lehetséges. Ilyen terület hiányában érdemes egy "közepes" termőhelyet és tetszőleges fajt választani; az eredmények így is tanulságosak. A kocsányos tölgy lassan, az akác gyorsan, a nyár nagyon gyorsan növő fafaj; a fafajok összehasonlítása is érdekes következtetésekre ad lehetőséget.

Figyelem! Az eredmények csak a Mozilla Firefox és Google Chrome böngészőkben jelennek meg helyesen!A kalkulátor nyitólapjához ide kattintva lehet visszajutni.


A weblapot utoljára Somogyi Zoltán módosította 2016. március 4-én.

Vissza a lap tetejére