A MODELL-LEÍRÁS MAGYAR VERZIÓJA MÉG NINCS TELJESEN KÉSZ!!!

Összefoglaló Az erdők szénkörforgalmáról Letöltés és
installálás
A modell futtatása.
Szenáriók
Köszönet-
nyilvánítás
Hivatkozás a
modellre

CASMOFOR

verzió: 5.0

A modellről
általában
Néhány példa a modell outputjára Részletes
modell leírás
Hasznos kapcsolók Felelősség-
elhárítás
Kapcsolat

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ÉS HIVATKOZÁSOK

 

A CASMOFOR fejlesztését sok korábbi kutatómunkára, sok kutató eredményeire alapoztuk. Ez vonatkozik úgy a modell struktúrájára, mind az adatokra. A felhasznált forrásokra az alábbiakban hivatkozunk.

A CASMOFOR modell fejlesztését az évek során több kutatási program is segítette, mindenekelőtt a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM), a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztárium különféle projektjei, valamint a CarboInvent nevű, EU 6. keretprogramból finanszírozott kutatás (Multi-source inventory methods for quantifying carbon stocks and stock changes in European forests. Contract EVK2-2002-00157, www.joanneum.at/carboinvent).
 

A MODELL VAGY OUTPUTJAINAK ISMERTETÉSE AZ ALÁBBI PUBLIKÁCIÓKBAN TALÁLHATÓK

Somogyi, Z. 2014. Implementing IPCC methodology in model CASMOFOR to estimate the forest carbon sink. IPCC Expert Meeting: Application of 2006 IPCC Guidelines to Other Areas 1-3 July 2014, Sofia, Bulgaria.

Somogyi, Z.: CASMOFOR. In: Somogyi, Z., Hidy, D., Gelybó, Gy., Barcza, Z., Churkina, G., Haszpra, L., Horváth, L., Machon, A., Grosz, B., 2010. Modeling of biosphere-atmosphere exchange of greenhouse gases - Models and their adaptation. In: Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective (Ed.: Haszpra, L.), pp. 201-228.

Somogyi, Z., 2010. Modeling of biosphere-atmosphere exchange of greenhouse gases - Forests. In: Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective (Ed.: Haszpra, L.), pp. 253-261.

Somogyi, Z., Horváth, B. 2006. Az 1930 óta telepített erdők szénlekötéséről. Erdészeti Lapok CLI.9:257-259.

Somogyi, Z. 2005. Erdőtelepítések szénkörforgalmának modellezése. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Kecskemét, 2003. nov. 5.

Somogyi, Z. 2001. Erdő nélkül? L'Harmattan Könyvkiadó, Budapest.

Somogyi, Z. 2000. Possibilities for carbon mitigation in the forestry sector in Hungary. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 4:4.296-299.

Somogyi, Z. 2009. Forestry sections of the Fifth National Communication of Hungary.

Somogyi, Z. 2005. Forestry sections of the Fourth National Communication of Hungary.

Somogyi, Z. 2003. CASMOFOR: A Country Specific Carbon Accounting Model for Hungary. Fifth Plenary Meeting of COST E21 "The role of forests in the mitigation of greenhouse gas emissions", Thessaloniki, 27-29, p. 24.

Somogyi, Z. 2006. CASMOFOR: a country-specific CArbon Sequestration MOdel for FORestations. CarboEurope GHG meeting, Savonlinna, 26-28 August 2005 (presentation).

Somogyi, Z. 2002. Forecasted emissions - scenarios with measures and with additional measures. The 3rd national communication of Hungary for the UNFCCC, Budapest. 75-80.

Somogyi, Z. 1998. Szénmegkötési lehetőségek vizsgálata az erdőgazdálkodásban. In: Tar, K., Szilágyi, K. II. Erdő és klíma konferencia előadásai, Debrecen. 25-36.

Somogyi, Z. 1997. Mitigation Analysis in the Forestry Sector. In: Hungarian Country Studies Team: Hungarian Climate Change Country Study. Systemexpert Consulting Ltd., Budapest, pp. 85-112.

Somogyi, Z. 1994. A fák növekedése és a változó környezeti tényezők közötti összefüggések néhány lehetséges vizsgálati módszere. "Erdő és klíma" konferencia közleményei, Debrecen, 132-149.
 

 

HIVATKOZÁSOK A MODELLBEN

 

Korábbi verziók:

A CASMOFOR elődje a CASMOR modell volt: Somogyi Z. (1997). Mitigation Options in Forestry. In: Hungarian country studies team: Hungarian climate change country study. Systemexpert Consulting Ltd., Budapest.

A CASMOR-t az alábbi modell alapján fejlesztettük ki: COMAP (1995). Countries Studies Management Team: Guidance for Mitigation Analysis. Version 2.0. Washington, D.C., Energy Analysis Program, Lawrence Berkeley Laboratories, Berkeley, California, USA.

 

Programmozási környezet:

Microsoft Excel / Microsoft Visual Basic.

Ezek a Microsoft Corporation védjegyei.

 

Adatok:

Fatermési adatok:

A CASMOFOR-ban használt fatermési adatokat a legfontosabb magyarországi fafajokra készített fatermési táblákból vettük. A fatermési táblákat az Erdészeti Tudományos Intézet Erdőművelési és Fatermési Osztályának dolgozói fejlesztették ki. A fatermési táblákra való hivatkozásokat az alábbiakban adjuk meg. A CASMOFOR-ban az éves fatermési/növedék adatokat használtuk, szemben magukkal a fatermési táblákkal, amelyek csak 5 éves időszakokra adnak ilyen adatokat. Az éves adatokat az 5 éves adatokra illesztett függvények segítségével kaptuk. Az illeszkedéskor a fatermési adatokra 0.99-nél magasabb regressziós koefficienseket kaptunk.

 Fafaj

A publikáció éve

Szerző(k)

 akác

1984

 Rédei K.

 bükk

1983

 Mendlik G

 csertölgy

1983

 Kovács F.

 erdeifenyő

1992

 Solymos R.

 ezüsthárs

1995

 Hajdu G.

 feketedió

1973

 Palotás F.

 feketefenyő

1992

 Kovács F., Veperdi G.

 fehérnyár

1992

 Rédei K.

 fehérfűz

1969

 Palotás F.

 gyertyán

1983

 Béky A.

 gyertyános-kocsánytalan  tölgy

1995

 Béky A., Somogyi Z.

 kocsányos tölgy

1988

 Kiss R., Somogyi Z., Juhász Gy.

kocsánytalan tölgy mag

1981

 Béky A.

 kocsánytalan tölgy sarj

1989

 Béky A.

 lúcfenyő

1973

 Solymos R.

 éger

1972

 Adorján J.

 kőris

1988

 Kovács F.

 nyír

1981

 Rumszauer J.

 nemesnyár

1982

 Halupa L.

 vörösfenyő

1974

 Tuskó L.

 vöröstölgy

1991

 Rédei K.

Teljes hivatkozások:

Béky, A. 1981. Mag eredetű kocsánytalan tölgyesek fatermése. Erdészeti Kutatások 74:309-320.

Béky, A. 1983. Országos fatermési tábla gyertyán állományokra. Erdészeti Kutatások 75:199-208.

Béky, A. 1991. Ertrag von Traubeneichen-Niederwälder. Erdészeti Kutatások 82-83:176-192.

Béky, A. 1991. Sarj kocsánytalan tölgyek fatermése. Erdészeti Kutatások 82-83/II:181-197.

Béky, A., Somogyi, Z. 1995. Fatermési tábla optimális szerkezetű gyertyános-kocsánytalan tölgyesekre. Erdészeti Kutatások 85:49-78.

Bondor, A. 1984. A szelídgesztenye fatermése. Erdészeti Kutatások 76-77:133-150.

Hajdu, G. 1995. Ezüsthárs (Tilia tomentosa Mönch.) fatermési táblázatok. Erdészeti Kutatások 85:113-124.

Halupa, L., Kiss, R. 1980. ’I-214’ olasz nyár grafikus fatermési modell. Erdészeti Kutatások 73/II:157-164.

Kiss, R. - Somogyi, Z. - Juhász, Gy. 1987. Kocsányos tölgy fatermési tábla (1985). Erdészeti Kutatások 75: 265-282.

Kovács, F. 1981. Új kőris fatermési táblák. Erdészeti Kutatások 74:321-334.

Kovács, F. 1983. A csertölgyállományok fatermése. Erdészeti Kutatások 75:179-188.

Kovács, F. 1986. A mag eredetű kőrisek fatermése. Erdészeti Kutatások 78:225-240.

Kovács, F., Veperdi, G. 1991. Production et modele des éclaircies des peoplements du pin noir (Pinus nigra Arn.) Erdészeti Kutatások 82-83:287-303.

Kovács, F., Veperdi, G. A feketefenyő fatermése és erdőneelési modellje. Erdészeti Kutatások 82-83/II:328-344.

Lessényi, B., Rédei, K. 1986. A nemesített akácfajták fatermése. Erdészeti Kutatások 78:241-246.

Mendlik, G. 1983. Bükk fatermési tábla. Erdészeti Kutatások 75:189-198.

Palotás, F. 1969. Standort und Holzertrag der Baumweiden. Erdészeti Kutatások 65/1:91-101.

Palotás, F. 1973. Feketedió-állományok fatermése. Erdészeti Kutatások 69/I:191-200.

Rédei, K. 1984. Ígéretes fehér nyár (Populus alba L.) származások fatermése a Duna-Tisza közi homokháton. Erdészeti Kutatások 84:81-90.

Rédei, K. 1991. A fehér (Populus alba) és a szürke nyár (Populus canescens) termesztésének fejlesztési lehetőségei Magyarországon. Erdészeti Kutatások 82-83/II:345-352.

Rédei, K. 1991. Entwicklungsperspektiven des Anbaues der Leuce-Pappeln in Ungarn. Erdészeti Kutatások 82-83:304-312.

Rédei, K. 1991. Vörösztölgy fatermési tábla a nyírségi erdőgazdasági tájra. Erdészeti Lapok CXXVI.11:330-332.

Rédei, K., Gál, J. 1984. Akácosok fatermése. Erdészeti Kutatások 76-77:195-204.

Solymos, R. 1973. A lucfenyő-állományok szerkezetének és fatermésének vizsgálata. Erdészeti Kutatások 69/I:125-144.

Solymos, R. 1991. Új fatermési táblák erdeifenyőre. Erdészeti Kutatások 82-83/II:357-382.

Szodfridt, I. 1969. Ertrag der ’Robusta’-Pappel-Besände in Ungarn. Erdészeti Kutatások 65/1:103-110.

 

Biomassza átszámító tényezők:

A hazai fatérfogat-adatok a vágáslap feletti összes fatérfogatra vonatkoznak. Ezért csak ún. bázis sűrűség (abszolút száraz tömeg / élő nedves térfogat) adatokra van szükség a biomasszára való átszámolásra. A bázis sűrűség adatok forrása: Somogyi, Z. 2008. A hazai erdők üvegház hatású gáz leltára az IPCC módszertana szerint. Erdészeti Kutatások.

 

Széntartalom:

Az IPCC által javasolt értéket (0,5) használjuk.

 

Erdőnevelési modell

A CASMOFOR-ban használt erdőnevelési modellt az Erdészeti Tudományos Intézet Erdőművelési és Fatermési Osztálya kutatói által kifejlesztett erdőnevelési modelltáblák alapján dolgoztuk ki. E táblákból azokat a kor-értékeket vettük át, amikor a tisztításokat és gyérítéseket, valamint véghasználatokat el kell végezni, s ezek alapján a fatermési táblákból számoltuk ki a gyérítendő faanyag és a gyérítés előtti élőfakészlet arányszámait, s ezekkel az arányszámokkal szorozzuk a mindenkori biomassza-értékeket a gyérítési mennyiségek számításához.

Az erdőnevelési modellek többségének megjelenési helye:

Fatermesztési műszaki irányelvek IV. Erdőnevelés. MÉM Információs Központja, Budapest, 1984.

Azok az erdőnevelési modellek, amelyek nem 1984-ben jelentek meg, a fafajnak megfelelő fatermési táblát közlő cikkben lettek publikálva, s a fenti listában található meg a rájuk való pontos hivatkozás.

 Fafaj

A publikáció éve

 Szerző
 akác (Robinia pseudoacacia) 1984  Halupa L., Kiss R., Rédei K.
 bükk (Fagus silvatica) 1984  Mendlik G
 cser (Quercus cerris) 1984  Kovács F.
 cseres - tölgyes 1986  Béky A., Hajdu. G., Kovács F.
 erdeifenyő (Pinus silvestris) 1984  Solymos R.
 feketefenyő (Pinus nigra) 1992  Kovács F., Veperdi G.
fehér és szükrenyár
(Populus alba, Populus canescens)
1984  Halupa L.
 fehér fűz (Salix alba) 1984  Halupa L.
 gyertyán (Carpinus betulus) 1984  Béky A.
 gyertyános-tölgyesek 1984  Béky A.
 kocsányos tölgy (Quercus robur) 1984  Kiss R.
 kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 1984  Béky A.
 lúcfenyő (Picea abies) 1984  Solymos R.
 éger (Alnus glutinosa) 1984  Halupa L.
 kőris (Fraxinus excelsior) 1984  Kovács F.
 nemes nyárak
(Populus x euramericana)
1984  Halupa L.
 tölgyes-bükkösök 1984  Kovács F.

 

Mortalitás:

A mortalitási adatok szakértői becsléseken alapulnak.

 

Egyéb:

Horváth, B. 2006. C-Accumulation in the soil after afforestation: contribution to C-mitigation in Hungary? Forstarchiv 77: 63-68.

Somogyi, Z., Horváth, B. (2006): Az 1930 óta telepített erdők szénlekötéséről. Erdészeti Lapok. CXLI. 9:257-259.

NIR Hungary 2008. National Inventory Report of Hungary under the UNFCCC. http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/application/x-zip-compressed/hun_2008_nir_14apr.zip

Somogyi, Z. 2008. A hazai erdők üvegház hatású gáz leltára az IPCC módszertana szerint. Erdészeti Kutatások 92:145-162.

Somogyi, Z. 2001. Erdő nélkül? L'Harmattan Könyvkiadó, Budapest.

 


 

Inspiráció:

Nagyon sokkal tartozom prof. H. Bosselnek, akit ugyan nem ismerek, de akinek a publikációi ösztökéltek engem arra, hogy foglalkozzam a fanövekedés ökológiai modellezésével. Az alábbiakban felsorolom az ő néhány publikációját, amelyeket nagy érdeklődéssel és élvezettel olvastam:

H. Bossel, K.H. Simon (Hg.): Ökologie und Computer - Eine problematische Beziehung. C.F. Müller, Karlsruhe 1986, 256 S. (ISBN 3-7880-9728-0)

H. Bossel: Ecological Systems Analysis - An Introduction to Modelling and Simulation. DSE - German Foundation for International Development, Feldafing 1986, 180 S. (ISBN 3-88122-327-4).

H. Bossel, W. Metzler, H. Schäfer (Hg.): Dynamik des Waldsterbens - Mathematisches Modell und Computersimulation. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo 1985, 267 S. (3-540-15475-2, 0-387-15475-2)

H. Bossel: Umweltdynamik - 30 Programme für kybernetische Umwelterfahrungen auf jedem BASIC-Rechner. Te-Wi Verlag, München 1985, 466 S., mit Programmdisketten (ISBN 3-921803-36-5)

H. Bossel u.a: Dynamik von Waldökosystemen - Mathematisches Modell und Computersimulation. Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Mathematisierung (IAGM), Gesamthochschule Kassel, Okt. 1982 (2. Aufl. Feb. 1983), 276 S. (ISSN 0723-3493)


A weblapot utoljára Somogyi Zoltán módosította 2016. március 4-én.

Vissza a lap tetejére