A MODELL-LEÍRÁS MAGYAR VERZIÓJA MÉG NINCS TELJESEN KÉSZ!!!

Összefoglaló Az erdők szénkörforgalmáról Letöltés és
installálás
A modell futtatása.
Szenáriók
Köszönet-
nyilvánítás
Hivatkozás a
modellre

CASMOFOR

verzió: 5.0

A modellről
általában
Néhány példa a modell outputjára Részletes
modell leírás
Hasznos kapcsolók Felelősség-
elhárítás
Kapcsolat

CASMOFOR:

az erdősítésekben megkötött szén mennyiségének becslésére szolgáló szénkörforgalmi modell

(CArbon Sequestration MOdel for FORestations)

Fejlesztette: Somogyi Zoltán, 2002-2011.

Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest

Minden modell annyira jó, amennyire jó az, aki használja

FIGYELEM: a program futtatásához 1280*1024-es vagy nagyobb képernyőfelbontás szükséges!

ÖSSZEFOGLALÓ

A CASMOFOR szó betűszó, s a modell angol elnevezésének rövidítése: "CArbon Sequestration MOdel for FORestations", vagyis erdősítések szénlekötésének modellje. Kifejlesztésének célja az volt, hogy lehetővé tegyük annak megbecslését, mennyi szenet köt meg egy erdő, ill. a hozzá kapcsolódó elsődleges faipar az idő függvényében a magyarországi erdőkben, a magyar termőhelyi viszonyok között. Az erdőtelepítések nagyon hasznos és olcsó megoldást kínálnak a klímaváltozás lassítására. Mivel Magyarországon nagy erdőtelepítési, ill. újraerdősítési lehetőségeket jósolnak (pl. ÁESZ, 1999, további adatok itt találhatók), úgy tűnt, hogy feltétlenül szükség van egy olyan modellre, amely a sok országspecifikus paremétere révén pontosabb becsléseket tesz lehetővé, mint bármely, nemzetközileg fellelhető más modell. Egy ilyen modell használata amiatt szükséges, mert csak megalapozott döntések után lehet egy nagyléptékű erdőtelepítési programot indítani. A CASMOFOR modellt úgy terveztük, hogy segítse a döntéshozók munkáját. Azt, hogy milyen típusú kérdések gyors és könnyű megválaszolása lehetséges a modellel, az Eredmények elemzése c. fejezetben foglaltuk össze. Érdemes meglátogani a modell segítségével működtetett CO2 lekötési kalkulátort is.

A CASMOFOR fejlesztését a klímaváltozás indukálta, és létrehozásával ahhoz a közös erőfeszítéshez szeretnénk hozzájárulni, hogy csökkentsük ennek az emberi tevékenység által kiváltott jelenségnek a hátrányos hatásait. E csökkentés sokféle lehetőségei közül mindenképpen egy a nagy területek be-, ill. visszaerdősítése. Annak érdekében, hogy megtudjuk, az erdősítések mennyit segíthetnek, szükségünk van tudni azt, hogy mekkora az erdészeti rendszerek szénmegkötő képessége - és ez az az információ, amit a CASMOFOR segítségével kaphatunk meg.

A CASMOFOR egy MS Excel alapú táblázatrendszer, amelyhez MS Visual Basic rendszerű programokat írtunk. A modell a magyar fatermési táblákat, fa térfogatsűrűségi adatokat, 20 egyéb állandó, átszámító tényezőt, a magyar erdők kezelésére vonatkozó legfontosabb adatokat, és sok más olyan, lehetőség szerint magyar, fafaj és termőhely-specifikus adatot tartalmaz, ami a szakirodalomban rendelkezésre áll, s amelyek szükségesek az erdők szénkörforgalmának a becsléséhez. Sok adat tehát országspecifikus, de több paraméterre nézve nincsenek magyar adatok, s ilyenkor megfelelő nemzetközi adatokat (pl. a klímaváltozással foglalkozó legrangosabb nemzetközi tudományos testület, az IPCC alapértékeit) használtuk.

A CASMOFOR azonban nemcsak az adatok összessége, hanem az az adatstruktúra, modellezési keret is, amelyet könnyen fel lehet használni kisebb térségek vagy más országok sajátos adatainak a felhasználására. A modell felhasználóbarát, így a kalibrálás, valamint az eredmények használata nagyon egyszerű.

A CASMOFOR fontos része egy kiterjedt help rendszer. A help szövege - ahol lehet - angolul is és magyarul is olvasható. Jelentős energiát fektettünk arra, hogy a modellt jól dokumentáljuk, vagyis bemutassuk, hogyan működik a modell, és hogy mik a korlátai, milyen a becslések pontossága. Ez azért is fontos, hogy a modell által becsült adatok számításmenete is átlátható legyen. Könnyű áttekinteni a modell tudásbázisát is, vagyis hogy a modell milyen adatokkal, paraméterekkel dolgozik. A help rendszer ezen kívül számos hasznos dokumentumot, valamint internetes kapcsolót tartalmaz; ezek mélyebb betekintést tesznek lehetővé az erdőgazdálkodás, a klímaváltozás és a klímaváltozás mérséklésének témakörében.

A CASMOFOR model futtatásakor grafikonokon láthatjuk az eredményeket, de ezeket adatsorok formájában is megkaphatjuk. A grafikonokat egy más alkalmazásba történt átmásolás után tetszés szerint módosíthatjuk.

A modellt bemutató legutolsó publikációk és előadások jegyzéke elérhető innen.

A szénkörforgalom kérdése szorosan kapcsolódik egy általánosabb témakörhöz, a tartamossághoz. Ezzel kapcsolatban kifejlesztettem egy másik modellt, melynek neve SUFOR, melyről és az erdőgazdálkodás tartmosságáról részletesebben tájékozódhat ide kattintva.A CASMOFOR fejlesztése közben...


version 1 (2002) version 2 (2006) version 3 (2008) version 4 (2010)

 


A weblapot utoljára Somogyi Zoltán módosította 2016. március 4-én.

Vissza a lap tetejére