A MODELL-LEÍRÁS MAGYAR VERZIÓJA MÉG NINCS TELJESEN KÉSZ!!!

Összefoglaló Az erdők szénkörforgalmáról Letöltés és
installálás
A modell futtatása.
Szenáriók
Köszönet-
nyilvánítás
Hivatkozás a
modellre

CASMOFOR

verzió: 5.0

A modellről
általában
Néhány példa a modell outputjára Részletes
modell leírás
Hasznos kapcsolók Felelősség-
elhárítás
Kapcsolat

Magyarországon többféle eljárással is próbálkozhatnánk a légköri széndioxid lekötésének növelésével. Ezeket az alábbi táblázatba három fő csoportba sorolva mutatjuk be.

1. táblázat. A széndioxid lekötésének főbb erdészeti módszerei és azok relatív fontossága globálisan és Magyarországon. (Az összes lekötési lehetőségekre vonatkozóan többféle becslés is napvilágot látott; függően e becslésektől, azok feltételezéseitől és módszereitől, 2050-ig több tíz milliárd t CO2 megkötésére van lehetőség - elvileg.

Módszercsoport

Módszer

Relatív fontosság

globálisan

MagyarországonA meglévő szénkészletek megőrzése

 

Erdők területének megőrzése

●●●●●

Faállományok szénkészletének ("szén-sűrűségének") megőrzése (pl. túlgyérítés, falopás megakadályozásával)

●●●

A talaj széntartalmának megőrzése

●●●

●●

A fatermékekben tárolt szén mennyiségének megőrzése

 

A szénkészletek mennyiségének növelése

 

Az erdők területének növelése

●●●

●●●●●

A meglévő erdők széntartalmának ("szén-sűrűségének") növelése (erdőművelési módszerekkel)

●●

A fatermékekben tárolt szén mennyiségének növelése

Fosszilis tüzelőanyagok helyettesítése

Az energetikai célú faültetvények mennyiségének növelése

●●


Ahogyan az a fenti táblázatból látható, Magyarországon, és általában a fejlett világ legnagyobb részén az egyedüli olyan erdészeti módszer, amellyel jelentős mennyiségű széndioxidot lehetne kivonni a levegőből. Magyarországra nézve több tanulmány is készült arra nézve, hogy mekkora lehetőségeink vannak. A legelső ezzel kapcsolatban egy olyan tanulmány volt, amelyiket még a CASFOR nevű modellel készítettünk (ez a CASMOFOR elődje volt). Ennél három ún. forgatókönyvet feltételezve, vagyis feltételezve, hogy 50 év alatt, egyenletetesen összesen (I) 773 ezer ha, (II) 400 ezer ha, ill. (III) 200 ezer ha erdőt telepítünk olyan területeken, amelyeken korábban mezőgazdálkodást végeztek, és vagy gyorsannövő, vagy lassan növő fafajokat alkalmazunk, különböző mennyiségű szénlekötést tudtunk valószínűsíteni. További részletek olvashatók Somogyi Zoltán: Erdő nélkül? c. könyve IX. fejezetének 10. részében. L. még az Eredmények elemzése c. fejezetben.


A weblapot utoljára Somogyi Zoltán módosította 2016. március 4-én.

Vissza a lap tetejére