LIST OF PUBLICATIONS - PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Somogyi, Zoltán

Last updated (utoljára frissítve): 4 June 2016

The most updated version can be accessed at (a legujabb verzió megtalálható):

http://www.scientia.hu/cv/lopubl-ZS.html

List of presentations (előadások listája): http://www.scientia.hu/cv/lopres-ZS.html

Curriculum vitae: http://www.scientia.hu/cv/CV-ZS-EN.php
Szakmai önéletrajz: http://www.scientia.hu/cv/CV-SZ-HU.pdf

Disszertation - Books, edited books - Book chapters - Peer-reviewed scientific papers - Conference proceedings - Other publications

         
           Dissertation (Disszertáció):
 

1.

Somogyi, Z. 1987. A növedékmeghatározás néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Kandidátusi disszertáció. Budapest.


           Books, edited books, proceedings (Könyv és szerkesztett könyv, konferenciakiadvány):
 

1.

Somogyi, Z. 1994. Hogyan írjunk tudományos írásműveket? Segédanyag az EFE doktori programjához. Budapest. Kézirat.

2.

Rogers, B., Spiecker, H., Somogyi, Z. (eds.) 1997. Advances in Research in Intermediate Oak Stands. Proceedings. Freiburg i. Br., Germany. pp. 222.

 3.

Rogers, B., Spiecker, H., Somogyi, Z. (eds.) 2000. Annales experimentis  silvarum culturae provehendis - Glasnik za sumske pokuse.

4.

Somogyi, Z. 2001. Erdő nélkül? L'Harmattan Könyvkiadó, Budapest, 268 pp.

 5.

Illés G., Somogyi Z. 2010. Erdőgazdálkodás. Szent István Egyetem, Vadgazda Mérnöki Szak, Gödöllő. 174 pp.


            Book chapters (Könyvfejezet):
 

1.

Somogyi, Z. 1996. Faállományok gyérülésének törvényszerűségei. In: Mátyás, Cs. (szerk.): Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó, Bp. 25-29. o.

2.

Somogyi, Z. 1996. Produkció és biomassza. In: Mátyás, Cs. (szerk.): Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó, Bp. 171-180. o.

3.

Somogyi, Z. 1997. Mitigation Analysis in the Forestry Sector. In: Hungarian Country Studies Team: Hungarian Climate Change Country Study. Systemexpert Consulting Ltd., Budapest, pp. 85-112.

4.

Csóka, I., Halupa, L., Somogyi, Z. 1997. Study of tree growth in the forestry monitoring. In: Láng, I., Banczerowski, I., Berczik, Á. (ed.): Studies on the environmental state of the Szigetköz after the diversion of the Danube. MTA Szigetköz Bizottság, Budapest, p. 97-106.

5.

Somogyi, Z. 1997. Forestry Chapters. In: Fenntartható Fejlődés Bizottsága (szerk.): Evaluation of sources and sinks of greenhouse gases in Hungary: inventories of greenhouse gas emissions and removals 1991-1994. Budapest, pp. 14-15, 25-26, Annexes.

6.

Bacskó, Z., Harnos, Z., Mészáros, G., Molnár, S., Somogyi, Z., Tajthy, T., Takács, T. 1997. National Climate Change Action Plan for Hungary. In: Benioff, R., Ness, E., Hirst, Jessica (eds.): National Climate Change Action Plans: Interim Report for Developing and Transition Countries. Enviro-Management & Research, Inc., Arlington, Virginia, USA.

7.

Molnár, S., Harnos, Zs., Somogyi, Z., Faragó, T., Pálvölgyi, T., Tajthy, T. 1997. Mitigation Analysis for Hungary. In: Meyers, S., Goldberg, B., Sathaye, J., Simeonova, K. (eds.): Global Climate Change Mitigation Assessment: Results for 14 Transitioning and Developing Countries. U.S. Country Studies Program, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, USA. 75-95.

8.

Somogyi, Z. 1998. Forestry Chapters. In: Fenntartható Fejlődés Bizottsága (szerk.): Hungary: Inventories, Stabilization and Scenarios of the Greenhouse Gas Emissions and Removals. Budapest, pp. 14-16, 31-32, 56-57.

9.

Somogyi, Z. 1998. Erdőművelés és faterméstan. 100 éves a M. Kir. Erdészeti Kísérleti Állomás - a M. Kir. Erdészeti Kutatóintézet - az Erdészeti Tudományos Intézet. Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 7:43-52.

10.

Szendrődi, L., Somogyi, Z., Czimber, K. 1999. Review of the Hungarian Forestry Sector and Forestry Policy. In: Ürge-Vorsatz, D., Füle, M. (eds.): Economics of greenhouse gas mitigation. UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment (UCCEE), Riso National Laboratory, Denmark. pp. 23-24.

11.

Szendrődi, L., Somogyi, Z., Czimber, K. 1999. Projections of Forestry-Related Carbon Sequestration Potentials. In: Ürge-Vorsatz, D., Füle, M. (eds.): Economics of greenhouse gas mitigation. UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment (UCCEE), Riso National Laboratory, Denmark. pp. 60-62.

12.

Szendrődi, L., Somogyi, Z., Czimber, K. 1999. Carbon Mitigation Potentials in the Forestry Sector. In: Ürge-Vorsatz, D., Füle, M. (eds.): Economics of greenhouse gas mitigation. UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment (UCCEE), Riso National Laboratory, Denmark. pp. 95-102.

13.

Szendrődi, L., Somogyi, Z., Czimber, K. 1999. Feasibility Assessments for Carbon Sequestration by Forestry Practices in Hungary. In: Ürge-Vorsatz, D., Füle, M. (eds.): Economics of greenhouse gas mitigation. UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment (UCCEE), Riso National Laboratory, Denmark. Pp. 23-24.

14.

Szendrődi, L., Somogyi, Z., Czimber, K. 2000. A szén-kibocsátás csökkentés lehetősége az erdőgazdálkodásban. In: Ürge-Vorsatz, D., Szlávik, J., Pálvölgyi, T., Füle, M. (szerk.): Fenntartható energiagazdálkodás és környezetvédelem. Magyarországi energetika és környezet: helyzetelemzés és jövőkép - az energiahatékonyság javításának és az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésének gazdasági feltételei Magyarországon. BMGE, Budapest, 47-54.

15.

Somogyi, Z. 2000. A természetközeli erdőgazdálkodás fogalma és főbb alapelvei. In: Frank, T. (szerk.) Természet-erdő-gazdálkodás. Mit tehetünk erdeink biológiai értékének megőrzése érdekében? Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Pro Silva Hungaria Egyesület, Eger.13-25.

16.

Somogyi, Z. 2000. A változatos faállomány-szerkezet szerepe. In: Frank, T. (szerk.) Természet-erdő-gazdálkodás. Mit tehetünk erdeink biológiai értékének megőrzése érdekében? Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Pro Silva Hungaria Egyesület, Eger. 63-76.

17.

Somogyi, Z. - Halupa, L. 2001. Az I-214 nyár fatérfogata. In: Sopp, L., Kolozs, L. 2001. Fatömegszámítási táblázatok. ÁESZ, Budapest, 161-166.

18.

Bartha, D., Bidló, A., Borhidi, A., Bölöni, J., Czájlik, P., Horváth, F., Kovács, G., Mázsa, K., Somogyi, Z., Standovár, T. 2001. Mit jelent számunkra az erdőrezervátum? Az erdörezervátum-kutatás eredményei 1: 3-4.

19.

Somogyi, Z. 2002. Az erdőrezervátumokban folytatandó kutatások általános célkitűzései. In: Horváth, F., Borhidi, A. (szerk.): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 8. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 83-87.

20.

Somogyi, Z. 2002. A faállomány-szerkezet definíciója. In: Horváth, F., Borhidi, A. (szerk.): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 8. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 123-125.

21.

Somogyi, Z. 2002. A faállomány-szerkezet és annak vizsgálata gazdasági erdőkben és erdőrezervátumokban. In: Horváth, F., Borhidi, A. (szerk.): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 8. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 125-126.

22.

Schlamadinger, B, Boonpragob, K, Janzen, H, Kurz, W, Lasco, R, Smith, P, Collas, P, El Siddig, N A, Fischlin, A, Matsumoto, M, Nakhutin, A, Noble, I, Pignard, G, Somogyi, Z, Zhang, X-Q, Easter, M, Galinski, W, Patenaude, G, Paustian, K, and Yamagata, Y (2004): Supplementary methods and good practice guidance arising from the Kyoto Protocol. Ch. 4.1-4.2. In: IPCC, 2004: Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. 4.1-4.88.
URL:
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/Chp4/Chp4_0_Cover_Page.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/Chp4/Chp4_1_to_24.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/Chp4/Chp4_25_to_4210.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/Chp4/Chp4_5_References.pdf

23.

Paustian, K., Ravindranath, N. H., Van Amstel, A., Gytarsky, M., Ogle, S., Kurz, W., Richards, G., Somogyi, Z. 2006. Introduction to Chapter 1 of Volume 4. In: IPCC (2006): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan, Volume 4, Chapter 1, pp. 1-21.
URL:
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_01_Ch1_Introduction.pdf

24.

Aalde, H., Gonzalez, P., Gytarsky, M., Krug, T., Kurz, W., Lasco, R., Martino, D., McConkey, B. G., Ogle, S., Paustian, K., Raison, J., Ravindranath, N. H., Schoene, D., Smith, P., Somogyi, Z., van Amstel, A., Verchot, L. 2006. Generic methodologies applicable to multiple land use categories. In: IPCC (2006): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan, Volume 4, Chapter 2, pp. 1-59.
URL:
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf

25.

Aalde, H., Gonzalez, P., Gytarscky, M., Krug, T., Kurz, W., Ogle, S., Raison, J., Schoene, D., Ravindranath, N. H., Elhassan, N. G., Heath, L., Higuchi, N., Kainja, S., Matsumoto, M., Sanz Sanchez, M. J., Somogyi, Z., Carle, J. B., Murthy, I. K. 2006. Forest land. In: IPCC (2006): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan, Volume 4, Chapter 4, pp. 1-83.
URL:
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf

26.

Somogyi, Z., Mangino, J., Ogle, S., Raison, J., Verchot, L. 2006. AFOLU worksheets. In: IPCC (2006): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds.) Published: IGES, Japan, Volume 4, Annex 1, pp. 1-64.
URL:
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_13_An1_Worksheets.pdf

27.

Somogyi, Z., Zamolodchikov, D. 2007. Forest Resources and their contribution to global carbon cycles. In: MCPFE, UNECE, FAO (2007): State of Europe's Forests 2007 - the MCPFE report on sustainable forest management in Europe, Köhl, M., Rametsteiner, E. (eds.), Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Liaison Unit Warsaw, Warsaw, 3-17 p.
URL: 
http://www.foresteurope.org/documentos/state_of_europes_forests_2007.pdf

28.

Somogyi, Z. 2009. Forestry sections of the Fifth National Communication of Hungary.

29.

Somogyi, Z, 2010. CASMOFOR. In: Somogyi, Z., Hidy, D., Gelybó, Gy., Barcza, Z., Churkina, G., Haszpra, L., Horváth, L., Machon, A., Grosz, B., 2010. Modeling of biosphere–atmosphere exchange of greenhouse gases: Models and their adaptation. In: Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective (Ed.: Haszpra, L.), pp. 201-228.

30.

Somogyi, Z., 2010. Modeling of biosphere–atmosphere exchange of greenhouse gases: Forests. In: Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective (Ed.: Haszpra, L.), pp. 253-261.

31.

Somogyi, Z., Borka, Gy., Lovas, K., Zsembeli, J., 2010. Greenhouse gas emissions and removals in Hungary based on IPCC methodology: Terrestrial biosphere. In: Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective (Ed.: Haszpra, L.), pp. 345-365.

32.

Barcza, Z., Bondeau, A., Churkina, G., Ciais, Ph., Czóbel, Sz., Gelybó, Gy., Grosz, B., Haszpra, L., Hidy, D., Horváth, L., Machon, A., Pásztor, L., Somogyi, Z., Van Oost, K. 2010. Model-Based Biospheric Greenhouse Gas Balance of Hungary. In: Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective (Ed.: Haszpra, L.), pp. 295-330.

33.

Somogyi, Z., Hayes, C., Freudenschuß , F., and Baritz, R. 2011. Reporting requirements for the estimation of greenhouse gas emissions and removals of soils in the land use sector. In: Jandl, R., Rodeghiero, M., Olsson, M. (eds.) Soil Carbon in Sensitive European Ecosystems: From Science to Land Management. 219-238.

34.

Somogyi, Z., 2013. A fenntarthatóság általános elmélete. Tézisek és hipotézisek a fenntarthatóságról. URL: http://www.scientia.hu/fenntarthatosag/index.php.

35.

Astrup, R., Gschwantner, T., Kinyanjui, M. J., de Ligt, R., Matsui, T., Rock, J., Somogyi, Z., Zhang, G., and Zhang, X. 2014. Disturbances. In: IPCC 2014, 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol, Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M. and Troxler, T.G. (eds) Published: IPCC, Switzerland. p. 35-54.


           Peer-reviewed scientific papers (Lektorált tudományos cikkek):
 

1.

Somogyi, Z. 1986. Hosszúlejáratú kísérleti területek felvételeinek számítógépes adattárolása és adatfeldolgozása. Erdészeti Kutatások 74: 213-219.

2.

Somogyi, Z. 1986. Az erdőterületen bekövetkező fatérfogat-változások számbavételének problémájához. Az Erdő XXXV. 12: 566-570.

3.

Kiss, R. - Somogyi, Z. - Juhász, Gy. 1987. Kocsányos tölgy fatermési tábla (1985). Erdészeti Kutatások 75: 265-282.

4.

Somogyi, Z. 1987. Mikroszámítógép alkalmazása a faterméstani vizsgálatokban. Erdészeti Kutatások 75: 261-264.

5.

Somogyi, Z. 1987. Mikroszámítógép alkalmazása a terepi adatgyűjtésben. Az Erdő XXXVI. 6: 277-279.

6.

 Halupa, L. - Somogyi, Z. 1989. Fatérfogat-függvény az 'I-214' olasz nyárra. Az Erdő XXXVIII. 7: 320-324.

7.

Halupa, L. - Somogyi, Z. - Gabnai, Ernő 1989. Az 'I-214' nyár (P. x euram. /Dode/ Guinier cv. 'I-214') térfogata. Erdészeti Kutatások 80-81: 107-122.

8.

Somogyi, Z. 1989. Az erdőgazdálkodás és a földi környezet. Az Erdő XXXVIII. 1: 37-40.

9.

Somogyi, Z. 1989. A változatosság, mint a természet egyik legfontosabb jelensége. Gondolatok a fatermési táblák használatához. Az Erdő XXXVIII. 5: 214-218.

10.

Somogyi, Z. 1991. A magyarországi tölgypusztulás néhány kérdése összehasonlító évgyűrűelemzés alapján. Erdészeti Lapok CXXVI. 3: 85-87.

11.

Somogyi, Z. 1992. Talajsavanyodás bükkfák töve körül. Erdészeti Lapok CXXVII. 6: 177-178.

12.

Somogyi, Z. - Standovár,T. 1992. Beszámoló a Bükk-hegységben folyó hosszú távú erdőökológiai kutatásokról. Erdészeti Lapok CXXVII. 1: 10-11.

13.

Somogyi, Z. 1993. Fotoszintézis- és transpirációmérések kocsányos tölgyesekben. Erdészeti Lapok CXXVIII. 5: 135.

14.

Somogyi, Z. 1993. Az erdőrezervátumokban folytatandó kutatások néhány általános kérdése. Erdészeti Lapok CXXVIII. 10: 305-307.

15.

Halupa, L., Somogyi, Z., Szabados, I., Veperdi, G. 1994. Erdészeti vizsgálatok a Bős/Gabcikovoi erőmű hatásterületén kialakított megfigyelőrendszerben. I. 1986-1992. Erdészeti Kutatások 84: 97-115.

16.

Somogyi, Z. 1994. A kanadai "Modell-erdő" program. Erdészeti Lapok CXXIX. 6: 176-178.

17.

Somogyi, Z. 1994. Hogyan lehet mérni a tartamosságot? Erdészeti Lapok CXXIX. 12: 362-364.

18.

Somogyi, Z., Halupa, L., Juhász, Gy. 1995. Assessment of the long-term changes in the productivity of forest stands in the Szigetköz that can be expected under different water regimes. Reply of the Republic of Hungary - Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project. International Court of Justice, The Hague, Vol. 3. Annex 6:77-88.

19.

Somogyi, Z. 1995. Faállományok gyérülése a fatermési osztály függvényében. Erdészeti Kutatások 84. 67-79.

21.

Somogyi, Z. 1995. Fenntarthatóság az erdő- és fagazdaságban. AGRO-21 füzetek: Az agrárgazdaság jövőképe. 12:49-53.

22.

Csóka, Gy., Somogyi, Z. 1996. Jótékony tüzek - jótékony gyújtogatók. Erdészeti Lapok CXXXI.6:190-192.

23.

Béky, A., Somogyi, Z. 1996. Fatermési tábla optimális szerkezetű gyertyános-kocsánytalan tölgyesekre. Erdészeti Kutatások 85:49-78.

24.

Somogyi, Z. 1997. A hágai bíróság látogatása a Szigetközben I. Erdészeti Lapok CXXXII.6:169-171.

25.

Somogyi, Z. 1997. A hágai bíróság látogatása a Szigetközben II. Erdészeti Lapok CXXXII.7-8:201-202.

26.

Standovár, T. - Somogyi, Z. 1998. Corresponding patterns of site quality, decline and tree growth in a sessile oak stand. European Journal of Forest Pathology 28:133-144.
URL:
http://www.springerlink.com/content/1573-8469/

27.

Somogyi, Z. 1998. Gyorsuló fanövekedési trendek Európában I. Erdészeti Lapok CXXXIII.1:6-7.

28.

Somogyi, Z. 1998. Gyorsuló fanövekedési trendek Európában II. Erdészeti Lapok CXXXIII.2:37-38.

29.

Somogyi, Z. 1998. Gyorsuló fanövekedési trendek Európában III. Erdészeti Lapok CXXXIII.3:65-66.

30.

Somogyi, Z. 1998. A bolygatás jelensége, szerepe az erdei ökoszisztémákban és erdőművelési jelentősége. Erdészeti Kutatások 88:165-194.

31.

Somogyi, Z. 1998. Erdőművelés és faterméstan. 100 éves a M. Kir. Erdészeti Kísérleti Állomás - a M. Kir. Erdészeti Kutatóintézet - az Erdészeti Tudományos Intézet. Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 7:43-52.

32.

Somogyi, Z. 1998. Az erdőművelési és faterméstani kutatásokról az erdészeti kutatások centenáriuma kapcsán. Erdészeti Lapok CXXXIII.10:305-308.

33.

Somogyi, Z. 1998. Van-e szükség fatermési és erdőművelési kutatásokra? Erdészeti Kutatások 88:37-44.

34.

Somogyi, Z., Szabados, I., Veperdi, G. 1999. Growth and health of floodplain forests in the Szigetköz after the diversion of the Danube: results of a ten-year monitoring. Ekologia (Bratislava), 18:59-68.

35.

Somogyi, Z. 2000. Kocsányos tölgy faállományok változatossága és ennek néhány erdőművelési következménye egy hosszú időtartamú erdőművelési kísérlet alapján. Soproni Egyetem Tudományos Közleményei 46:55-72.

36.

Béky, A., Somogyi, Z. 2000. Growth and yield of Hornbeam-Sessile oak (Carpinus betulus L. - Quercus petraea (Matt.) Lieb.) Stands Under Optimal Management in Hungary. In: Annales experimentis silvarum culturae provehendis - Glasnik za sumske pokuse 37:15-28.

37.

Béky, A., Somogyi, Z. 2000. Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek fatermése az elegyesség függvényében. Erdészeti Kutatások 89:61-72.

38.

Makkonen-Spiecker, K., Somogyi, Z. 2000. Az európai erdők felgyorsult növekedéséről - egy európai kutatási program eredményei és visszhangja. Erdészeti Kutatások 89:73-80.

39.

Somogyi, Z. 2000. Possibilities for carbon mitigation in the forestry sector in Hungary. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 4:4.296-299.

40.

Somogyi, Z. 2002. Tegyük változatosabbá a faállományok szerkezetét! Erdészeti Lapok CXXXVII.6:153-156.

41.

Somogyi, Z., Csiha, I. 2002. Fatérfogat-függvények és fatérfogat-táblák a Pannónia nyárra (Populus x euramericana cv. 'Pannonia'). Erdészeti Kutatások 90:145-162.

42.

Somogyi, Z., Cienciala, E., Mäkipää, R., Muukkonen, P., Lehtonen, A., Weiss, P. 2007. Indirect methods of large-scale forest biomass estimation. European Journal of Forest Research 126.2:197-207. DOI: 10.1007/s10342-006-0125-7. 2006.

43.

Illés, G., Somogyi, Z. 2006. A szigetközi ártéri erdők egészségi állapotának ortofotókon alapuló elemzése és értékelése. Tájökológiai Lapok 3 (2): 335-360.

44.

Somogyi, Z., Horváth, B. 2006. Az 1930 óta telepített erdők szénlekötéséről. Erdészeti Lapok CLI.9:257-259.

45.

Schlamadinger, B., N. Bird, S. Brown, J. Canadell, L. Ciccarese, B. Clabbers, M. Dutschke, J. Fiedler, A. Fischlin, P. Fearnside, C. Forner, A. Freibauer, P. Frumhoff, N. Hoehne, T. Johns, M. Kirschbaum, A. Labat, G. Marland, A. Michaelowa, L. Montanarella, P. Moutinho, D. Murdiyarso, N. Pena, K. Pingoud, Z. Rakonczay, E. Rametsteiner, J. Rock, M. J. Sanz, U. Schneider, A. Shvidenko, M. Skutsch, P. Smith, Z. Somogyi, E. Trines, M. Ward, Y. Yamagata. 2006. A synopsis of land use, land-use change and forestry (LULUCF) under the Kyoto Protocol and Marrakech Accords. Environmental Science and Policy 10.4:271-282.

46.

Bendorf, R., S. Federici, C. Forner, N. Pena, E. Rametsteiner, M. Sanz, Z. Somogyi, 2006. Including land use, land-use change and forestry in future climate change agreements: thinking outside the box. Environmental Science and Policy 10.4:283-294.

47.

Somogyi, Z. 2008. Recent trends of tree growth in relation to climate change in Hungary. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, Vol. 4:17-27.
URL:
http://aslh.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/fmk/acta_silvatica/cikkek/Vol04-2008/02_somogyi_p.pdf

48.

Nabuurs, G.J., Thürig, E., Heidema, N., Armolaitis, K., Biber, P., Cieciala, E., Kaufmann, E., Mäkipää, R., Nilsen, P., Petritsch, R., Pristova, T., Rock, J., Schelhaas, M.J., Sievanen, R., Somogyi, Z. & Vallet, P. (2008). Hotspots of the European forests carbon cycle. Forest Ecology and Management, 256(3), 194-200.
URL:
doi:10.1016/j.foreco.2008.04.009

49.

Somogyi, Z. 2008. A hazai erdők üvegház hatású gáz leltára az IPCC módszertana szerint. Erdészeti Kutatások 92:145-162.

50.

Somogyi Z., Teobaldelli, M., Federici, S., Matteucci, G., Pagliari, V., Grassi, G., & Seufert, G. 2008. Allometric biomass and carbon factors database. Journal of Biogeosciences and Forestry 1:107:111. doi: 10.3832/ifor0463-0010107

51.

Teobaldelli, M., Somogyi, Z., Migliavacca, M., Usoltsev, V.A. (2009). Generalized functions of biomass expansion factors for conifers and broadleaved by stand age, growing stock and site index. Forest Ecology and Management 257.3:1004-1013.
URL:
doi:10.1016/j.foreco.2008.11.002

52.

Somogyi, Z. 2009. A fenntarthatóság mérése az erdőgazdálkodásban. Gazdálkodás 2009.3:233-245.

53.

Barcza, Z., Haszpra, L., Somogyi, Z., Hidy, D., Lovas, K., Churkina, G., Horváth, L., 2009. Estimation of the biospheric carbon dioxide balance of Hungary using the BIOME-BGC model. Időjárás – Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service 113, 203-219.

54.

Somogyi, Z. 2009. A klíma, a klímaváltozás és a fanövekedés néhány összefüggése. Klíma-21 Füzetek 56:48-56.

55.

Somogyi, Z. 2009. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz: hogyan kezdjük el? Erdészeti Lapok CXLIV.6:164-167.

56.

Somogyi, Z., Bidló, A., Csiha, I., Illés, G., 2013. Carbon balance of forest soils of an entire country: a Hungarian country-specific model based on local case studies. European Journal of Forest Research 132:825-840.

57.

Somogyi, Z. 2013. Egy háromszáz éves könyv margójára. Erdészeti Lapok CXLVII.5:134-137.

58.

Usoltsev, V. A., Somogyi, Z., Chasovskikh, V. P., Noritsina, Y. V. 2014. Climatic Gradients of Biomass and Net Primary Production of Mixed Picea-Abies Forests in Eurasia. Environment and Natural Resources Research, doi:10.5539/enrr.v4n2p102

59.

Usoltsev, V.A., Somogyi, Z., Chasovskikh, V.P., Noritsina, Y.V. 2014. Aboveground Biomass Carbon in the Alpine and Arctic Treeline Ecotones in the Ural Region. Environment and Natural Resources Research 4 (4):1-15. DOI: 10.5539/enrr.v4n4p1

60.

Bidló, A., Szűcs, P., Horváth, A., Király, É., Németh E., Somogyi, Z. 2014. Telepített kocsánytalan tölgy és akác fiatalosok hatása a talaj szénkészletére néhány dunántúli erdőtelepítés példáján. Erdészettudományi Közlemények 4(2):121-133.

61.

Mátyás Cs., Führer E., Berki I., Csóka Gy., Drüszler Á., Lakatos F., Móricz N., Rasztovits E., Somogyi, Z., Veperdi G., Víg P., Gálos B. 2010. Erdők a szárazsági határon. „Klíma-21” Füzetek 61:84-97.

62.

Neef, T., Somogyi, Z., Schultheis, C., Mertens, E., Rock, J., Dunger, K., Oehmichen, K., Federici, S., Brötz, J. 2015. Assessing progress in MRV capacity development: experience with a scorecard approach. Climate Policy DOI: 10.1080/14693062.2015.1075375.

63.

Somogyi, Z., 2016. A framework for quantifying environmental sustainability. Ecological Indicators 61, November. DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.09.034.

64.

Somogyi, Z., 2016. Projected effects of climate change on the carbon stocks of european beech (Fagus sylvatica l.) forests in Zala County, Hungary. Lesnicki casopis - Forestry Journal 62 (2016) 3–14.

65.

Gálos, B., Somogyi, Z., 2017. Új klímaszcenáriók - fellélegezhetnek bükköseink? Erdészettudományi Közlemények 7.2:85-98. DOI: 10.17164/EK.2017.006

          
           Conference proceedings; reviewed and not reviewed
             (Konferenciakiadvány; referált és nem referált):

 

1.

Somogyi, Z. 1990. Some questions of the Hungarian oak disease: an annual ring analysis approach. Proceedings of an international symposium "Oak decline in Europe" Kornik, Poland, May 15-18.

2.

Somogyi, Z. 1994. A fák növekedése és a változó környezeti tényezők közötti összefüggések néhány lehetséges vizsgálati módszere. "Erdő és klíma" konferencia közleményei, Debrecen, 132-149.

3.

Somogyi, Z. 1994. A tartamos és természetszerű erdőgazdálkodás néhány kérdése. III. Agrárkönyezetvédelmi Konferencia Közleményei, Budapest, 193-200.

4.

Somogyi, Z. - Standovár, T. 1995. Kocsánytalan tölgyek egészségi állapota, növekedése és a termőhelyi viszonyok közötti összefüggések vizsgálata egy erdőrészletben. In: Az erdők egészségi állapotának változása. MTA Erdészeti Bizottsága, 68-76.

5.

Standovár, T. - Somogyi, Z. 1995. Stand level Study of Decline-Growth-Site Relationships in Sessile Oak. In: Korpilahti, E., Salonen, T. Oja, Seppo (ed.): Caring for the Forest: Research in a Changing World. Poster Abstracts. 40.

6.

Somogyi, Z., Szabados, I., Veperdi, G. 1996. A fák és faállományok növekedése. In: A Szigetköz környezeti állapota - az 1995. évi monitoring eredményei. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium és az MTA Szigetközi Munkacsoportja 1996. Március 20-i konferenciáján elhangzott előadások összefoglalója 41-43.

7.

Somogyi, Z. 1998. Szénmegkötési lehetőségek vizsgálata az erdőgazdálkodásban. In: Tar, K., Szilágyi, K. II. Erdő és klíma konferencia előadásai, Debrecen. 25-36.

8.

Somogyi, Z., Szabados, I., Veperdi, G. 1999. Az erdészeti monitoring 1998. évi eredményei. In: A Szigetköz környezeti állapota - az 1998. évi monitoring eredményei. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium és az MTA Szigetközi Munkacsoportja 1999. február 10-i konferenciáján elhangzott előadások összefoglalója 32-35.

9.

Csóka, P., Somogyi, Z. 2000. A tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodás európai követelményei és indikátorai. In: Mátyás, Cs. (szerk.): Páneurópai kezdeményezés az erdők védelmére. MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottsága, Budapest. 23-34.

10.

Borovics, A., Somogyi, Z., Mátyás, Cs. 1998. Conservation of genetic resources of white oaks and beech in Hungary. In: Turok, J., Kremer, A., de Vries, S. (comp.): First EUFORGEN Meeting on Social Broadleaves. 23-25 October 1997. Bordeaux, France. 20-28.

11.

Somogyi, Z. 2000. Oak decline in Hungary _ case study. In: Oszako, T., Delatour, C. (eds.): Recent Advances on Oak Health in Europe. Forest Research Institute, Warsaw 91-103.

12.

Somogyi, Z. 2001. Nature oriented water management - a principle for river rehabilitation. In: Kovács, Gy. (Ed.): Proceedings of the international symposium for living rivers: river rehabilitation of international waterways. Budapest, 110-111.

13.

Somogyi, Z. 2003. Estimating the carbon sequestration of tree plantations by an accounting model developed for the Hungarian conditions. Bio-energy - enlarged perspectives. Budapest, 16-17. Oct. Book of abstracts, Poster No. 40.

14.

Somogyi, A., Tobisch, T., Csépányi, P. 2003. Hungarian Initiatives Towards A Continuous Cover Forestry. "Seminar on Close to Nature Forestry", Zvolen, 14-19 Oct. 2003. 67-76.

15.

Somogyi, Z. 2003. CASMOFOR: A Country Specific Carbon Accounting Model for Hungary. Fifth Plenary Meeting of COST E21 "The role of forests in the mitigation of greenhouse gas emissions", Thessaloniki, 27-29, p. 24.

16.

Somogyi, Z. 2005. Erdőtelepítések szénkörforgalmának modellezése. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Kecskemét, 2003. nov. 5. 

17.

Somogyi, Z., Csókáné, Sz. I., Illés, G. 2004. Összefoglaló a szigetközi erdészeti monitoring eredményeiről és új lehetőségeiről. A Szigetköz Környezeti Monitoring eredményei. Az előadások összefoglalói, Mosonmagyaróvár, 2004. február 20.

18.

Borovics A., Somogyi Z. 2005: Gyérítés hatása az erdőállomány genetikai szerkezetére. III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötet. 2005. november 3-6., Eger. p. 47.

19.

Somogyi, Z. 2006. The Carbon Cycle of Forests - Challanges for Kyoto and Beyond. in: Priwitzer, T. (ed.): Climate Change: Forest Ecosystems & Lanscape. Zvolen-Sielnica, 19-22 October 2005, pp. 12-18.

20.

Seufert, G., Federici, S., Grassi, G., Koeble, R., Leip, A., Marchi, G., Matteucci, G., Pagliari, V., Somogyi, Z., Teobaldelli, M. 2006. AFOLU DATA: a web-based information system on greenhouse gases in Agriculture, Forestry, and Other Land Uses in Europe. Open Science Conference on The GHG Cycle in the Northern Heisphere. Sissi-Lassithi, Crete, 14-18 November, p. 242.

21.

Somogyi, Z., Freundenschuss, A. 2007. Reporting soil carbon stock change information under the UNFCCC and its Kyoto Protocol - how to overcome difficulties? In: Jandl, R., Olsson, M. (eds.): Greenhouse-gas budget of soils under changing climate and land use (BurnOut), a COST 639 proccedings (www.cost639.net), pp. 85-88.

22.

Somogyi, Z. 2007. A klíma, a klímaváltozás és a fanövekedés néhány összefüggéséről. In: Mátyás, Cs., Vig, P. (szerk.) Erdő-klíma V., NYME, Sopron, 281-294.  

23.

Somogyi, Z. 2007. A hazai erdőgazdálkodás tartamosságáról nemzetközi összehasonlításban. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap kiadványa.

24.

Somogyi, Z. 2015. Forest monitoring Forest monitoring to promote sustainability in the 21st century. In: Proceedings of the Second International Congress of Silviculture. Designing the future of the forestry sector. Florence, 26.29 November, 2014. Firenze: Accademia Italiana di Scienze Forestali. Vol. 2, p. 907-912. ISBN 978-88-87553-21-5. URL: http://dx.doi.org/10.4129/2cis-zs-for

25.

Somogyi, Z., Király, É. I., Kozma-Bognár, V., Berényi-Üveges, J. 2016. Estimating historical and future GHG emissions and removals in the LULUCF sector in Hungary. In: Neményi, M., Nyéki, A. (ed.): Proceedings of the workshop on „IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURE”, 25 Sept. 2015, Mosonmagyaróvár, ISBN 978-963-359-057-7, pp. 50-66. URL: http://mtk.nyme.hu/fileadmin/user_upload/muszaki/TAMOP422D15/Proceedings_of_the_workshop_IMPACT_OF_CLIMATE_CHANGE_ON_AGRICULTURE.pdf


          Other publications (non peer reviewed papers, peer-revied and other reports)
            (egyéb: nem lektorált tudományos cikk, nem tudományos cikk, lektorált és nem  lektorált kutatási jelentés):

 

1.

Somogyi, Z. 1987. Forestry and the global environment. (Az erdőgazdálkodás és a földi környezet; angol nyelven.) MÉM, Budapest

2.

Somogyi, Z. 1992. Egy örökzöld ország: Kanada. Erdőgazdálkodás Kanadában I. Erdészeti Lapok CXXVII. 10: 303-304.

3.

Somogyi, Z. 1992. Egy örökzöld ország: Kanada. Erdőgazdálkodás Kanadában II. Erdészeti Lapok CXXVII. 12: 345-346.

4.

Somogyi, Z. 1994. Az erdőrezervátumokban folytatandó kutatások néhány általános kérdése. Környezet és Fejlődés V. 2: 39-42.

5.

Somogyi, Z. 1994. Termőhely-ökológiai kutatások az erdőrezervátumokban. Környezet és fejlődés V. 2. 46-47.

6.

Somogyi, Z. 1998. Mi haszna a faterméstani kutatásnak? In: Bondor, A., Solymos, R. (szerk.): "Magyarország az ezredfordulón" - stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Erdő-, vad- és fagazdaság. MTA Agrártudományok Osztálya, Budapest. 45-46.

7.

Somogyi, Z. 1999. Öt éves az Európai Erdészeti Intézet. Erdészeti Lapok CXXXIV.5:139-141.

8.

Somogyi, Z. 2001. Nem az oxigén - a szén-dioxid! Erdészeti Lapok CXXXVI.3:69-70.

9.

Somogyi, Z. 2001. Szénnyelők és füstokádók. Felhasználhatók-e az erdők a klímaváltozás mérséklésére? Erdészeti Lapok CXXXVI.4:101-103.

10.

Somogyi, Z. 2001. Egy új típusú erdőgazdálkodás szükségessége, fogalma és főbb alapelvei. Erdészeti Lapok CXXXVI.6:197-200.

11.

Faragó, T., Somogyi, Z. 2001. Lázas a Föld - ki gyógyítja meg? Mérlegen a bonni megállapodás. TermészetBúvár 56/5. 9. o.

12.

Somogyi, Z. 2002. Merre sivít a láncfűrész? Válasz Sebeők Jánosnak az erdőkről és az erdőgazdaságról, a dialógus jegyében. Magyar Nemzet május 25. (36. oldal)

13.

Somogyi, Z. 2002. National circumstances relevant to GHG emissions. Forestry. The 3rd national communication of Hungary for the UNFCCC, Budapest. 23-29.

14.

Somogyi, Z. 2002. GHG inventory information - emissions by sectors: land use change and forestry. The 3rd national communication of Hungary for the UNFCCC, Budapest. 38.

15.

Somogyi, Z. 2002. Description of the relevant policy and measures: Forestry. The 3rd national communication of Hungary for the UNFCCC, Budapest. 23-29. 50. 

16.

Somogyi, Z. 2002. Forecasted emissions - scenarios with measures and with additional measures. The 3rd national communication of Hungary for the UNFCCC, Budapest. 75-80.

17.

Somogyi, Z. 2002. Assessment of aggregate effects of policies and measures: Forestry.The 3rd national communication of Hungary for the UNFCCC, Budapest. 81-82.

18.

Somogyi, Z. 2002. Financial resources and transfer of technology - provision of new additional resources: Forestry. The 3rd national communication of Hungary for the UNFCCC, Budapest. 90-91.

19.

Somogyi, Z. 2002. Research and systematic observation: climate change research. Mitigation - forestry. The 3rd national communication of Hungary for the UNFCCC, Budapest. 95-96.

20.

Somogyi, Z. 2002. Education, training and public awareness: Forestry. The 3rd national communication of Hungary for the UNFCCC, Budapest. 108.

21.

Somogyi, Z. 2003. Langyos, langyos, langyos, meleg.... Vadon, 2003/3. 32-35. old.

22.

B. Schlamadinger, D. N. Bird, I.M. Emmer, J.F. Garcia Quijano, B. Muys, Z. Somogyi 2004. The average carbon-stock approach for small-scale CDM AR projects. Joint Implementation Quarterly, Vol. 2:8. July.
URL:
http://jiq.wiwo.nl/2-2004.pdf 

23.

Z Somogyi, B Schlamadinger, E Cienciala, W Galinski, C Green, G Zancchi, and K Byrne 2004. Pragmatic approaches to estimating GHG emissions and removals in AR projects. Joint Implementation Quarterly, JIQ Discussion Platform, Extra Edition, June 2004.
URL:
http://jiq.wiwo.nl/discplat.pdf 

24.

Simeonova, K., Silva L C, Somogyi Z, Soria A, Murray I, Grabert J 2005. UNFCCC secretariat. Report on the in-depth review of the third national communication of the Russian Federation. pp. 28, http://unfccc.int/resource/docs/idr/rus03.pdf 

25.

Gugele, B., Deuber, O., Federici, S., Gager, M., Graichen, J., Herold, A., Leip, A., Roubanis, N., Rigler, E., Ritter, M., Somogyi, Z. 2005. Annual European Community greenhouse gas inventory 1990-2003 and inventory report 2005. European Commission, DG Environment, European Environment Agency. Technical report No 4/2005
URL:
http://reports.eea.eu.int/eea_report_2005_8/en 

26.

Gugele, B., Deuber, O., Federici, S., Gager, M., Graichen, Grassi, G., J., Muik, B., Hartan, R., Herold, A., Kampel, E., Koether, T., Leip, A., Monni, S., Roubanis, N., Rigler, E., Ritter, M., Schodl, B., Szemesova, J., Somogyi, Z. 2006. Annual European Community greenhouse gas inventory 1990-2004 and inventory report 2006. European Commission, DG Environment, European Environment Agency. EEA Technical report No 6/2006.
URL:
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2006_6/en/tab_content_RLR 

27.

Peter Bergamaschi, P., Dentener, F., Grassi, G., Leip, A., Somogyi Z., Federici, F., Seufert, G., Raes, F. 2006. Methane emissions from terrestrial plants - On the discovery of CH4 emissions from terrestrial plants and its potential implications - comments on the paper of Keppler et al. [Methane emissions from terrestrial plants under aerobic conditions, Nature, 439, 2006]. European Commission Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, EUR 22240 EN.
URL:
http://carbodat1.jrc.it/ccu/Pubblications/bergamaschi_1149773794_EUR22240.pdf 

28.

Somogyi, Z. 2005. Reporting requirements of afforestation/reforestation joint implementation projects under the Kyoto Protocol and related data needs - a comparative case study: Hungary. CarboInvent research report (Deliverable 8.1). (CarboInvent: Multi-Source Inventory Methods For Quantifying Carbon Stocks And Stock Changes In European Forests; Contract number EVK2-CT-2002-00157, see www.joanneum.at/CarboInvent), pp. 40.
URL:
http://www.joanneum.ac.at/carboinvent/

29.

Somogyi, Z., Cienciala, E., Merganic, J., Merganicova, J., Illes, G. 2005. Guidelines for monitoring and verification of carbon removals in Afforestation/Reforestation Joint Implementation projects. Improved monitoring standards for LULUCF projects. Analysis of case study / test site in Hungary. CarboInvent research report (Deliverable 8.5). (CarboInvent: Multi-Source Inventory Methods For Quantifying Carbon Stocks And Stock Changes In European Forests; Contract number EVK2-CT-2002-00157, see www.joanneum.at/CarboInvent), pp. 88.
URL:
http://www.joanneum.ac.at/carboinvent/D_8_5.pdf

30.

Mäkipää, R., Cienciala, E., Green, C., Gracia, C., Lehtonen, A., Muukkonen, P., Sabate, S., Somogyi, Z., Weiss, P. 2005. Effective exploitation of existing information related to BEF ensured and gaps of knowledge on BEFs of different tree species by regions identified and reported. CarboInvent research report (Deliverable 2.2). (CarboInvent: Multi-Source Inventory Methods For Quantifying Carbon Stocks And Stock Changes In European Forests; Contract number EVK2-CT-2002-00157, see www.joanneum.at/CarboInvent), pp. 258.
URL:
http://www.joanneum.ac.at/carboinvent/

31.

Mäkipää, R., Cienciala, E., Lehtonen, A., Lindner, M., Muukkonen, P., Sabate, S., Somogyi, Z. 2005. Evaluated procedures to be applied in national carbon stock and stock change of trees in some European countries. CarboInvent research report (Deliverable 2.3). (CarboInvent: Multi-Source Inventory Methods For Quantifying Carbon Stocks And Stock Changes In European Forests; Contract number EVK2-CT-2002-00157, see www.joanneum.at/CarboInvent), pp. 59.
URL:
http://www.joanneum.ac.at/carboinvent/

32.

Baritz, R., Galinski, W., Somogyi, Z., Lindner, M., Thuerig, E. 2005. Compilation and Calculation of Soil Carbon Data according to the IPCC GHG Inventory Methodology. CarboInvent research report (Deliverable 3.4). (CarboInvent: Multi-Source Inventory Methods For Quantifying Carbon Stocks And Stock Changes In European Forests; Contract number EVK2-CT-2002-00157, see www.joanneum.at/CarboInvent), pp. 26.
URL:
http://www.joanneum.ac.at/carboinvent/

33.

Baritz, R., Van Ranst, E., with contributions by M. Erlandsson, M. Mund, C. Wirth, J. Schwerhoff, J. Rock, C. Green, Z. Somogyi. 2005. Methodological standards to detect forest soil carbon stocks and stock changes related to land use change and forestry: Part I: plot level aspects. CarboInvent research report (Deliverable 3.5). (CarboInvent: Multi-Source Inventory Methods For Quantifying Carbon Stocks And Stock Changes In European Forests; Contract number EVK2-CT-2002-00157, see www.joanneum.at/CarboInvent), pp. 64.
URL:
http://www.joanneum.ac.at/carboinvent/

34.

Somogyi, Z. 2005. Forestry sections of the Fourth National Communication of Hungary.

35.

Expert Review Team, including Z. Somogyi 2006. Report of the individual review of the greenhouse gas inventory of Canada, submitted in 2005.
URL:
http://www.unfccc.int 

36.

Expert Review Team, including Z. Somogyi 2006. Report of the individual review of the greenhouse gas inventory of Czech Republic, submitted in 2005.
URL:
http://www.unfccc.int

37.

Expert Review Team, including Z. Somogyi 2006. Report of the individual review of the greenhouse gas inventory of Denmark, submitted in 2005. 
URL:
http://www.unfccc.int

38.

Expert Review Team, including Z. Somogyi 2006. Report of the individual review of the greenhouse gas inventory of Belgium, submitted in 2005. 
URL:
http://www.unfccc.int

39.

Expert Review Team, including Z. Somogyi 2006. Report of the individual review of the greenhouse gas inventory of Spain, submitted in 2005. 
URL:
http://www.unfccc.int

40.

Somogyi, Z. 2006. A Kyotoi Jegyzőkönyv és az erdők. Megjegyzések Buzás Zoltán ezév jan. 31-én kelt írásának kapcsán. FATÁJ 2006:14-15.
URL:
http://www.fagosz.hu/fataj/FATAJ_online/2006/1415_04030416/index.phtml

41.

Herold, A., Kitou, E., Bart, I-L., Dejean, F., Deuber, O., Federici, Fernandez, R., S., Gager, M., Graichen, J., Grassi, G., Gugele, B., Harthan, R., Kampel, E., Koether, T., Leip, A., Muik, B., Rigler, E., Ritter, Roubanis, N., M., Schodl, B., Somogyi, Z. 2006. The European Community's initial report under the Kyoto Protocol Report to facilitate the calculation of the assigned amount of the European Community pursuant to Article 3, paragraphs 7 and 8 of the Kyoto Protocol Submission to the UNFCCC Secretariat. EEA Techical report No. 10/2006.
URL:
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2006_10/en

42.

Somogyi, Z. 2007. A Kyotoi Jegyzőkönyv és az erdők. Erdészeti Lapok CXLII:152-154.

43.

Gugele, B., Dejean, F., Deuber, O., Federici, Fernandez, R., S., Gager, M., Graichen, J., Grassi, G., Herold, A., Kampel, E., Koether, T., Leip, A., Mareckova, K., Monni, S., Muik, B., Roubanis, N., Rigler, E., Ritter, M., Schodl, B., Somogyi, Z., Szemesova, J. 2007. Annual European Community greenhouse gas inventory 1990-2005 and inventory report 2005. European Commission, DG Environment, European Environment Agency. Technical report No 7/2007
URL:
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_7/en 

44.

Somogyi, Z. 2007. Klímaháborús egyenlegek, avagy néhány további klímapolitikai, erdészetpolitikai és tudományos megjegyzés. Erdészeti Lapok CXLII:301-302.

45.

Expert Review Team, including Z. Somogyi 2008. Report of the individual review of the greenhouse gas inventory of Russia.
URL:
http://www.unfccc.int 

46.

Expert Review Team, including Z. Somogyi 2008. Report of the individual review of the greenhouse gas inventory of Iceland.
URL:
http://www.unfccc.int

47.

Expert Review Team, including Z. Somogyi 2008. Review of the Initial Report of Russia. 
URL:
http://www.unfccc.int

48.

Expert Review Team, including Z. Somogyi 2008. Review of the Initial Report of Iceland. 
URL:
http://www.unfccc.int

49.

Somogyi Z, Teobaldelli M, Federici S, Matteucci G, Pagliari V, Grassi G, Seufert G, 2008. Allometric biomass and carbon factors database. iForest 1: 107-113. [online: Jul 09, 2008]
URL:
http://www.sisef.it/iforest/show.php?id=463

50.

Somogyi, Z. 2002-2010. CASMOFOR version 4.0. Forest Research Institute, Budapest. Website: http://www.scientia.hu/casmofor

51.

René Schils, Peter Kuikman, Jari Liski, Marcel van Oijen,
Pete Smith, Jim Webb, Jukka Alm, Zoltan Somogyi, Jan van
den Akker, Mike Billett, Bridget Emmett, Chris Evans, Marcus
Lindner, Taru Palosuo, Patricia Bellamy, Jukka Alm, Robert
Jandl and Ronald Hiederer, 2008. “Service contract: review of existing information on the interrelations between soil and climate change”. ClimSoil project Final Report.
URL: http://ec.europa.eu/environment/archives/soil/pdf/climsoil_report_dec_2008.pdf.

52.

Somogyi, Z. 2009. Forestry sections of: "GHG mitigation scenarios for Hungary up to 2025". In: Lugosi, K., Szerencsés, É. (ed.): GHG mitigation scenarios for Hungary up to 2025. Report to the Ministry of Environment and Water. Budapest, pp. 225.

53.

Multiple authors, including Somogyi, Z. 2010. Forestry sections of the National Greenhouse Gas Inventory of Hungary, including the section PART II: SUPPLEMENTARY INFORMATION REQUIRED UNDER ARTICLE 7, PARAGRAPH 1: 11. KP-LULUCF.URL: http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/5270.php

54.

Multiple authors, including Somogyi, Z. 2011. Submission of information on forest management reference levels by Hungary. URL: http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/5896.php

55.

Somogyi, Z. (ed.) 2011. Submission by Hungary and the European Commission on behalf of the European Union and its Member States. URL: http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/5896.php

56.

Somogyi, Z. (szerk.) 2013. Éghajlatváltozás, a Nobel Béke-díjas IPCC és magyar kutatói. Weblap. URL: http://www.scientia.hu/ipcc/

57.

Neeff, T., Somogyi, Z., Benndorf, A., Brunschön, C., Mertens, E., Bietta, F., Brötz, J., Dunger, K., Oehmichen, K., Conrad, K., Chung, P., Wolf, R., Lackmann S. 2013. Advancing on capacity development for national GHG inventory systems (2nd ed., p. 22). Rome, Italy. URL: http://cdredd.org/sites/default/files/users/common/2012_side_event/Advancing%20on%20Capacity%20Development%20for%20National%20GHG%20Inventory%20Systems.pdf

58.

Somogyi, Z. 2017. Az elővigyázatosság elve és az éghajlatváltozás - Mire figyelmeztetnek az erdők? Magyar Tudomány 2017.6:652-657. URL: http://www.matud.iif.hu/2017/06/03.htm