Összefoglaló Mi a fenntarthatóság? Letöltés és
installálás
Köszönet-
nyilvánítás
és adatok
Hivatkozás a
modellre

SUFOR

verzió: 1.0

A modellről
általában
Példa fenntartható és fenntarthatatlan rendszerekre A modell futtatása.
Szcenáriók
Felelősség-
elhárítás
Kapcsolat

A FENNTARTHATÓSÁG PROBLÉMÁJA

A fenntarthatóságot általában úgy értelmezhetjük, hogy hosszú távon csak annyi erőforrást használunk, mint amennyi rendelkezésre áll, vagy újratermelhető, ill. hogy valamilyen állapotra vagy készletre akkora hatást gyakorolunk, amekkorát ellensúlyozni tud valamilyen folyamat. Másként megfogalmazva egy állapot vagy folyamat - pl. a klíma, ill. a nyugdíjkasszából történő kifizetések, az élelmiszer- és olajtermelés stb. - akkor fenntartható, ha a megváltoztatásukat okozó tényezők egyensúlyban vannak. Ilyen az, amikor a Földre érkező energia egyenlő az onnan távozóval; amikor a nyugdíjkasszába érkező pénz mennyisége egyenlő az onnan kifizetett pénzzel; amikor minden évben ugyanannyi élelmiszert tudunk termelni, mert a learatott termés mennyisége nem több a föld termőképességénél; vagy amikor tudunk (még) olajat termelni, mert a készletek (még) sokkal-sokkal nagyobbak, mint az éves kitermelés.

A fenntarthatóság elméletével külön honlapon foglalkozunk. Az alábbiakban ebből csak ízelítőt adunk.

 

VAN, AMIKOR A FOLYAMATOK NEM FENNTARTHATÓAK

Véges világban élünk, ami gyakran olyan formában nyilvánul meg, hogy a fent említett készletek és folyamatok végesek. Erre talán a legjobb példát az olaj jelenti. A fejlett országokban először nem a kőolajat, hanem a bálnaolajat használták energiaforrásként (világításra), ezért az olajok közül a történelem során először a bálnaolaj fogyott el; alig fél évszázad alatt sikerült a bálnák számát annyira leapasztani az exponenciálisan növekvő igényekkel és a fejlődő tengeri és bálnahalászati technológiákkal.

 

Amerika bálnaolaj-termelése a XIX. században.

 

Erre a folyamatra annak is volt hatása, hogy - 1861-ben - Pennsylvaniában kőolajat találtak. Ám kevesebb, mint egy évszázaddal később egy M. King Hubbert nevű geológus publikált egy hasonló grafikont, ami egy hasonló görbe exponenciálisan emelkedő részére tartalmazott tényszerű adatokat; a folytatást Hubbert prognosztizálta. A prognózis a Gauss-féle harang-görbe jobboldali részéhez hasonló alakú volt; Hubbert tehát azt jósolta, hogy az Egyesült Államok kőolaj-kitermelése a készletek fogyásával az 1970-es évekre eléri csúcspontját, utána pedig csökkenni fog.

Hubbert eredeti ábrája, melynek jobb oldalán a nyilak a rendelkezésre álló készletek, és emiatt a termelés becsült csökkenését mutatják.

 

Természetesen senki nem hitt Hubbertnek. A későbbi tény-adatok ugyanakkor őt igazolták:

Az USA 48 központi államának szárazföldi kőolaj-termelése és a felfedezett nagyobb kőolaj-mennyiség.

 

A fenti ábrák általánosabb mintázatokat szemléltetnek. A "termelés" valójában a készletek csökkentését jelenti; és mivel a kőolaj esetében a készletek növekedését eredményező keletkezési folyamatok nagyon-nagyon lassúak, ezért a termelés gyakorlatilag a készlet folyamatos csökkenését eredményezi majd a jövőben is.

 

A FENNTARTHATÓSÁG GYAKRAN TŐLÜNK FÜGG

Más esetekben a termelődés is gyorsú, erőteljes folyamat. Ilyen pl. az erdők esete, ahol a fotoszintézis révén minden évben folyamatosan új faanyag termelődik. Ha ennek mennyiségénél nem több a kitermelt faanyag mennyisége, akkor az erdők fakészlete nem csökken, és így a fatermelés fenntartható.

A konkrét esettől függően az ember a termelődést, a termelést, sőt, mindkét folyamatot is befolyásolja. Az erdők esetében pl. növelhetjük vagy csökkenthetjük a fakitermelést; de az erdők területének növelésével (erdőtelepítéssel) vagy csökkentésével (erdőirtással), de fafajösszetételének változtatásával vagy az erdőtalaj termőképességének csökkentésével a fanövekedést is tudjuk befolyásolni.

Annak érdekében, hogy a számunkra fontos készletek fennmaradjanak, ill. a számunkra fontos folyamatok az igényeinknek megfelelő szinten maradhassanak, az alábbiakat kell tennünk:

- meg kell értenünk, hogyan működnek a számunkra fontos rendszerek (legyenek azok gazdasági-pénzügyi rendszerek, mint pl. az államháztartás vagy a nyugdíjrendszer, vagy természeti-gazdasági rendszerek, mint pl. a fatermesztés);

- figyelnünk kell, hogy a rendszer működése szempontjából megatározó folyamatok hogyan alakulnak (mennyi a bevételünk és kiadásunk, mennyi fa keletkezik stb.);

- gondoskodni kell arról, hogy ne csak a hozamokra, hanem a költségekre is figyeljünk (erdők esetében ilyen költség az erdők felújítása);

- állandóan vizsgálnunk kell, hogy fenyegeti-e veszély a folyamatoknak a rendszerünk fenntarthatóságát biztosító egyensúlyát (nem több-e kiadásunk vagy a fakitermelés, mint a bevételünk vagy a fanövekedés);

- az egyensúly megbomlása esetén pedig változtatni kell a folyamatokat befolyásoló emberi tevékenységeket - még ha az kellemetlen vagy kényelmetlen is.

Mindez nem egyszerű; ám a valóságban nem is olyan bonyolult feladat, mint amilyennek az talán elsőre tűnik. Az biztos, hogy az ezzel járó költségek sokkal kisebbek, mint a túllövés kockázatai. Ennek szemléltetésére szintén jó példát szolgáltatnak az erdők.

 

A NEM FENNTARTHATÓ KEZELÉS ÁRA

A TARTAMFA modellel az modellezhető, hogy mennyi az a faanyag, amely kitermelhető egy erdőből anélkül, hogy csökkenne az erdőnek a fakészlete, és ezzel az a képessége is, hogy a jövőben is újra és újra faanyagot tudjon termelni, amit aztán - mi vagy unokáink - ki tudnak termelni.

Egy ilyen elemzésnek különösen az ad hangsúlyt napjainkban, hogy az emberiség a Földtől annak eltartó képességénél ("biokapacitás") több szolgáltatást és terméket igényel, amit a biokapacitáshoz viszonyított "lábnyom" nagyságával mérhetünk:

forrás: Ecological Footprint Atlas, 2010

 

A TARTAMFA modellbe beépítettük ezt a lábnyom-idősort, és elemezhetjük, hogy mi történik egy adott erdővel, ha akkora túllövéssel kezeljük, mint mi a Földet az utóbbi évtizedekben. Ezen kívül más fakitermelési szintek hatását is elemezhetjük. A főbb típusok hatásait a Példák fenntartható és fenntarthatatlan rendszerekere c. lapon mutatjuk be.


A weblapot utoljára Somogyi Zoltán módosította 2013. május 1-én.

Vissza a lap tetejére