Összefoglaló Mi a fenntarthatóság? Letöltés és
installálás
Köszönet-
nyilvánítás
és adatok
Hivatkozás a
modellre

SUFOR

verzió: 1.0

A modellről
általában
Példa fenntartható és fenntarthatatlan rendszerekre A modell futtatása.
Szcenáriók
Felelősség-
elhárítás
Kapcsolat

A MODELL FUTTATÁSA, ÉS A MODELLEL VIZSGÁLHATÓ FORGATÓKÖNYVEK

A modell futtatása

A modell futtatása a  TARTAMFA.xls program elindításával történik. A futtatásához a vizsgálandó erdő és az erdőgazdálkodás néhány, az alábbiakban felsorolt tulajdonságát kell megadni a felsorolás sorrendjében:
 
- a terület kor szerinti eloszlása;
- (ha szükséges, a terület-egységre jellemző növekedés mértéke a kor és a fafaj függvényében;)
- ún. forgatókönyvek: a fakitermelésnek a lehetőségekhez viszonyított mértéke egy 120 éves időszakra (külön a gyérítésekre, és külön a véghasználatokra); valamint
- (szintén csak kivételes esetekben) néhány egyéb erdő- és erdőgazdálkodási jellemzőt (a modellbe beépített értékek módosításával).

A modellt három lépcsőben futtatjuk. Az első fázisban 120 éven keresztül alakul ki a megadott paramétereknek megfelelő természetes, nem kezelt erdő fa- és holt szervesanyag készlete; ezután 120 évig futtatva a modellt létrejön egy olyan ciklus, amelyik a természetben ismétlődne, ha nem nyúlnánk bele. A harmadik 120 éves fázisban kialakul az az erdő, amelyet folyamatosan a megadott tartamos szinten kezelünk; ezután ismét egy 120 évig tartó fázis következik, mely a tartamos kezelés egy ciklusát állítja elő. Végül az ötödik 120 éves fázisban vizsgálhatjuk azt, hogy mi történik az erdővel az elemzni akart, a futtatás elején megadott fakitermelési forgatókönyv hatására.


A modellel vizsgálható forgatókönyvek

A modellel három típusú forgatókönyv vizsgálható.

- Az elsőnél egy állandó, a fenntartható szint 0-200%-ával egyenlő nagyságú fakitermelési szint állítható be. Értelemszerűen a 100% és azalatti fakitermelési szint mellett tartamos, afelett - hosszú távon - nem tartamos gazdálkodás jön létre.
- A második lehetőségnél az elemezhető, hogy mi történne egy tartamos renszerrel, ha ugyanolyan túllövésnek tesszük ki, mint amilyen a Föld esetében kialakult az emúlt 50 évben. Jelenleg másfélszer annyi erőforrást és szolgáltatást veszünk igénybe, mint amennyit a Föld hosszú távon fenntartható módon produkálni képes. A forgatókönyv első részében az a - modellbe beépített - adatsor szerepel, ami az emberiség lábnyomát írja le 1965 óta:

A jövőre vonatkozóan azonban saját magunk állíthatjuk be, hogy - lineáris csökkenést feltételezve - hány év alatt áll vissza a hasznosítás mértéke egy - szintén álatlunk megadott - fenntartható szintre.


- Végül a harmadik lehetőség az, hogy a felhasználó tetszőleges, évente változó kihasználási arányt ad meg mind a gyérítésekre, mind az összes fakitermelésre nézve a vizsgálandó 120 év hosszúságú időszak valamennyi évére. (Természetesen érdemes "reális", azaz évenként alig ugráló, és maximum 200%-os kihasználtsági szinteket megadni.)

A futtatás után több grafikonon elemezhetjük a végeredményeket. Ezekre példákat itt találunk.


A weblapot utoljára Somogyi Zoltán módosította 2013. május 1-én.

Vissza a lap tetejére